Visum & Reiseinfo

(Det blir samme som vi har i kolonnen tv, men vi kan legge inn VISUM regler på denne siden. Elles må vi henvise til det som allerede er til venstre. Oppdaterte regler på visum må jeg komme tilbake til.)

Comments are closed.